Hoppa till huvudinnehåll

Allmän information

Focus Business School, Företags & Entreprenörskolan, är ett redskap för dig som vill utvecklas innom arbetsliv och företagande. Utbildningen ger dig de verktyg du behöver för att starta och driva ett framgångsrikt företag, samt lyfta din förmåga som anställd, arbetsledare och VD i näringslivet.

Att få kunskap och ordning på ekonomin är en av de mest grundläggande och nyttigaste saker man kan lära sig. Dessa frågor är särskillt angelägna då bibeln innehåller mycket undervisning om ekonomiskt förvaltarskap.

Vi har glädjen att presentera en mycket kompetent lärarkår, som har många års yrkeserfarenhet från sina respektive områden. Bredden och mångfalden kommer att berika dig stort.

Du är mycket viktig för Gud och han vill att du skall hitta och utveckla de gåvor och förmågor som han har gett dig. Han vill utrusta dig med de bästa för att du skall vara skickad att göra ditt bästa ute i arbetslivet.

Innehåll

 1. Introduktion till Business School, Drömmar och visioner, Att sätta upp mål, Handlingsplaner
 2. Skulder, Förrådshuset, Budget – Hur du håller koll på pengarna
 3. Risk och företagande, Affärsplan
 4. Marknadsföring, Försäljning
 5. Prissättning, Att möta konkurrens, Kund- och leverantörsrelationer
 6. Guds vilja för din ekonomi, Guds omsorg, Tionde
 7. Hur du startar ditt eget företag – val av företagsform,  Hur man köper ett företag, Arbetsrätt – Att tänka på vid anställning av personal
 8. Bokföring, Redovisning, Skatter
 9. Budget/Likviditet, Finansieringsformer
 10. Hårt arbete – vägen till välstånd, Kreativitet, Övervinna problem
 11. Givande – den troendes naturliga livsstil, Samaritens börs, Givandets tjänst
 12. Ärlighet och integritet, Servicetänkande, Förvaltarskap
 13. Draknästet
 14. Att vara företagare och gudsmänniska, Att skapa en bra miljö för ditt företag, Syftet med pengar
 15. Församlingen och företagaren
Kaffe en av de stora exportprodukterna i Rwanda
Ola Ekman coachar mangoodlaren Marie som gått FBS skola i Rwanda
Barn tar en paus på skolan
Typisk fruktaffär i Rwanda. Här säljer de mango, papaya & avocado för 10 kr/kg

Provlektioner

Lektion 1 - Introduktion

Powerpoint
Elevblad

Lektion 9 - Drömmar och visioner

Powerpoint
Elevblad
Läxa

Lektion 29 - Hårt arbete

Powerpoint
Elevblad
Läxa